Zaloguj się, żeby podać dane
niezbędne do przekazania nagrody
Nagroda
Weź udział w promocji „Konto plus bonus”, a otrzymasz nawet do:

200 zł
za aktywne korzystanie z Konta Optymalnego w miesiącach
marzec 2019 r. – maj 2019 r.
Promocja „Konto plus bonus” organizowana jest dla nowych klientów Banku BGŻ BNP Paribas S.A. przez Ad Astra Sp. z o.o.
Regulamin promocji „Konto plus bonus”
ZAREJESTRUJ SIĘ W PROMOCJI1
Złóż wniosek o otwarcie Konta Optymalnego
wraz z kartą i dostępem do bankowości
elektronicznej, za pomocą Linka promocyjnego
do 13.03.2019 r.
ZAREJESTRUJ SIĘ
OTWÓRZ KONTO
Zawrzyj umowę za pośrednictwem kuriera do 26.03.2019 r.
AKTYWNIE KORZYSTAJ Z KONTA
Do 31 marca 2019 r. aktywuj Aplikację GOmobile.
Następnie w każdym z miesięcy:
kwiecień - maj 2019 r. wykonaj min. 5 Przelewów za pomocą GOmobile lub Pl@net i zapewnij Wpływy na Konto Osobiste na kwotę min. 1000 zł zgodnie z Regulaminem


1 Rejestracji w promocji „Konto plus bonus” można dokonać od dnia 25.02.2019 r. do osiągnięcia 1500 rejestracji jednak nie dłużej niż do dnia 13.03.2019 r.
Sprawdź Regulamin
Uczestnikiem Promocji „Konto plus bonus” może zostać działająca jako konsument osoba fizyczna będąca obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i posiadająca dowód osobisty, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, w okresie 24 miesięcy przed datą złożenia wniosku o otworzenie Konta Osobistego nie była posiadaczem ani współposiadaczem rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego w Banku BGŻ BNP Paribas S.A., a także nie była nim przed przejęciem przez ten Bank podstawowej działalności i połączeniem Banku z Raiffeisen Bank Polska S.A. - w Raiffeisen Polbank, oraz nie jest stroną Umowy ramowej na dzień składania wniosku o zawarcie tej umowy w ramach Promocji.
Kiedy otrzymasz premię o łącznej wartości do 200 zł?
Pierwszą nagrodę w wysokości 50 zł otrzymasz za aktywację Aplikacji GOmobile do 31 marca 2019 r.
Informację o pierwszej nagrodzie otrzymasz do 19 kwietnia 2019 r., a przelew kwoty nagrody do 30 kwietnia 2019 r. po spełnieniu opisanych w Regulaminie promocji warunków w zakresie odbioru nagrody.

Drugą nagrodę w wysokości 50 zł otrzymasz za wykonanie min. 5 Przelewów środków z Konta Osobistego za pomocą Bankowości elektronicznej (Pl@net lub Aplikacji mobilnej GOmobile) oraz otrzymanie Wpływów na Konto Osobiste na łączną kwotę min. 1000 zł w kwietniu 2019 r.
Informację o drugiej nagrodzie otrzymasz do 19 maja 2019 r., a przelew kwoty nagrody do 31 maja 2019 r. po spełnieniu opisanych w Regulaminie promocji warunków w zakresie odbioru nagrody.

Trzecią nagrodę w wysokości 100 zł otrzymasz za wykonanie min. 5 Przelewów środków z Konta Osobistego za pomocą Bankowości elektronicznej (Pl@net lub Aplikacji mobilnej GOmobile) oraz otrzymanie Wpływów na Konto Osobiste na łączną kwotę min. 1000 zł w maju 2019 r.
Informację o trzeciej nagrodzie otrzymasz do 19 czerwca 2019 r., a przelew kwoty nagrody do 30 czerwca 2019 r. po spełnieniu opisanych w Regulaminie promocji warunków w zakresie odbioru nagrody.

Otwórz konto i weź udział w Promocji!
Konto Optymalne
0 zł
za prowadzenie
rachunku
0 zł
za użytkowanie karty debetowej
dla posiadacza konta

Sprawdź wszystkie opłaty i prowizje: Tabela Prowizji
Nota prawna

W jaki sposób otrzymam potwierdzenie rejestracji w Promocji „Konto plus bonus”?

Potwierdzenie zostanie wysłane na adres mailowy podany przez Ciebie podczas rejestracji w Promocji razem z Twoim linkiem, który umożliwi Ci otworzenie konta w Promocji „Konto plus bonus”. Sprawdź proszę wszystkie foldery w skrzynce odbiorczej, również ten, gdzie wpada Spam. Filtry antyspamowe oraz indywidualne ustawienia skrzynki lub programu pocztowego mogą spowodować, że nasza wiadomość nie trafi prosto do Twojej skrzynki odbiorczej. Gdy używasz programu pocztowego, jeżeli masz taką możliwość, sprawdź także skrzynkę odbiorczą i wszystkie foldery poczty z poziomu przeglądarki internetowej.

Czy każdy otwierający konto otrzyma premię 200 zł?

Nie, aby otrzymać premię konieczne jest zarejestrowanie się na stronie www.kontoplusbonus.bnpprofi.pl, otwarcie konta z Linku promocyjnego i spełnienie wszystkich wymaganych Regulaminem Promocji „Konto plus bonus” warunków.

Jak składać reklamacje?

Napisz do Organizatora Promocji „Konto plus bonus”: kontoplusbonus@bnpprofi.pl lub na adres Organizatora: Agencja Hagen, ul. Sabały 60, 02-174 Warszawa. Najlepiej użyj maila, który posłużył do rejestracji w Promocji lub podaj ten adres w swojej wiadomości. Opisz swój problem. Jeżeli Twoja reklamacja dotyczy samego produktu lub obsługi bankowej, skontaktuj się bezpośrednio z Bankiem telefonicznie pod numerem infolinii Banku, tel. 801 321 123 lub +48 22 134 00 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie wg cennika operatora), wypełnij Formularz reklamacyjny na stronie Banku lub złóż w formie pisemnej lub ustnie do protokołu – osobiście w każdej jednostce Banku obsługującej klientów albo przesyłką pocztową na adres Centrali Banku przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa lub w systemie bankowości internetowej.

Czy mogę założyć kilka kont w Promocji „Konto plus bonus” i otrzymać premię kilkukrotnie?

Nie, zgodnie z Regulaminem każdy uczestnik może wziąć udział w Promocji tylko 1 raz. Również w Banku możesz otworzyć tylko jedno indywidualne Konto Osobiste.

Zadzwoń: 22 299 11 50
Infolinia Promocji „Konto plus bonus” czynna jest
w dni robocze w godz. 9.00-17.00
opłata za połączenie według cennika operatora
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Organizatorem promocji „Konto plus bonus” jest Ad Astra Sp. z o.o. (działająca pod nazwą handlową Hagen) z siedzibą w Michałowicach, ul. Polna 16, kod pocztowy: 05-816, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000383723. NIP: 5342468648, REGON: 142893350. Kapitał zakładowy w wysokości 5 000 zł („Organizator”). Adres e-mail: kontoplusbonus@bnpprofi.pl. Informacje o promocji „Konto plus bonus”, w tym jej Regulamin, dostępne na stronie kontoplusbonus.bnpprofi.pl, której administratorem jest Ad Astra Sp. z o.o. oraz w siedzibie Organizatora. Promocja „Konto plus bonus” trwa do osiągnięcia 1500 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do 13.03.2019 r.
Otrzymanie nagród pieniężnych o łącznej wartości do 150 zł w ramach Promocji „Konto plus bonus” („Promocja”) wymaga spełnienia łącznie następujących warunków:
Otrzymanie Pierwszej nagrody w wysokości 50 zł:
(i) zgłoszenia w Promocji poprzez prawidłowe i pełne wypełnienie i przesłanie Formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie kontoplusbonus.bnpprofi.pl , w tym złożenie oświadczeń wymaganych do wzięcia udziału i przeprowadzenia Promocji, w okresie od dnia 25.02.2019 r. do osiągnięcia liczby 1500 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do dnia 13.03.2019 r., a następnie
(ii) w terminie od dnia 25.02.2019 r. do 13.03.2019 r. złożenie wniosku o zawarcie z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. („Bank”) Umowy ramowej Rachunków Bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu („Umowa ramowa”) w zakresie indywidualnego Konta Osobistego w planie taryfowym Konto Optymalne wraz z kartą debetową oraz dostępem do bankowości elektronicznej Pl@net oraz Aplikacji mobilnej GOmobile („Konto Osobiste”) w sposób określony w Regulaminie promocji „Konto plus bonus” („Regulamin Promocji”) oraz zawarcie za pośrednictwem kuriera Umowy ramowej w zakresie objętym wnioskiem do dnia 26.03.2019 r.
(iii) aktywowania Aplikacji mobilnej GOmobile do dnia 31 marca 2019 r.
Otrzymanie Drugiej nagrody w wysokości 50 zł:
(iv) spełnienie warunków do otrzymania Pierwszej nagrody,
(v) w miesiącu kwietniu 2019 r. wykonania określonych w Regulaminie Promocji min. 5 Przelewów (polecenie przelewu) środków z Konta Osobistego za pomocą Bankowości elektronicznej (Pl@net lub Aplikacji mobilnej GOmobile) oraz otrzymania określonych w Regulaminie Promocji Wpływów na Konto Osobiste na kwotę min. 1000 zł.
(vi) posiadania Konta Osobistego wraz z kartą debetową do tego konta oraz dostępem do bankowości elektronicznej na dzień wydania nagrody.
Otrzymanie Trzeciej nagrody w wysokości 100 zł:
(vii) spełnienie warunków do otrzymania Pierwszej nagrody,
(viii) w miesiącu maju 2019 r. wykonania określonych w Regulaminie Promocji min. 5 Przelewów środków z Konta Osobistego za pomocą Bankowości elektronicznej (Pl@net lub Aplikacji mobilnej GOmobile) oraz otrzymania określonych w Regulaminie Promocji Wpływów na Konto Osobiste na kwotę min. 1000 zł.
(vix) posiadania Konta Osobistego wraz z kartą debetową do tego konta oraz dostępem do bankowości elektronicznej na dzień wydania nagrody.

Promocja dotyczy osób fizycznych - konsumentów, obywateli Rzeczypospolitej Polskiej posiadających dowód osobisty, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, w okresie 24 miesięcy przed złożeniem wniosku o otwarcie Konta Osobistego w Promocji nie byli posiadaczami ani współposiadaczami rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w Banku oraz, przed przejęciem przez Bank podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska S.A. z dniem 31.10.2018 r. - w Raiffeisen Polbank, oraz nie są stroną Umowy ramowej na dzień składania wniosku o zawarcie tej umowy w ramach Promocji.
Partnerem Promocji jest Bank BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147.418.918 zł w całości wpłacony).
Konto Osobiste z planem taryfowym Konto Optymalne, o którym mowa w Regulaminie promocji „Konto plus bonus” jest oferowane przez Bank. Informacje o Koncie Osobistym, w tym o opłatach i prowizjach, dostępne są na stronie http://bnpparibas.pl/klienci-indywidualni oraz pod numerem 801 321 123 lub 22 134 00 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie według cennika operatora).